Nhà thông minh tài chính trong nền kinh tế số

Chúng ta đang sống trong thời đại nền kinh tế số , nơi mà hầu hết các hoạt động của chúng ta đều cần có thông tin để định hướng cho mục tiêu kết quả đạt được. Và nền kinh tế số đã mở ra nhiều cơ hội cho chúng ta có thể tiếp cận với thông tin nhanh chóng, dễ dàng mọi lúc mọi nơi qua internet bằng các thiết bị kỹ thuật số thông minh.
Nếu chúng ta có những thông tin đúng, thích hợp cho mỗi hoạt động cụ thể thì kết quả đạt được sẽ tương đối tốt đẹp. Nhưng giữa biển thông tin ồ ạt trong nền kinh số như ngày nay thì làm sao chúng ta chọn lọc được cho mình những thông tin đúng, thích hợp để dùng ?
Chắc hẳn là chúng ta nên có Tiêu chí chọn lọc thông tin dựa trên 3 yếu tố cơ bản : Chân - Thiện - Mỹ của thông tin đã được đông đảo mọi người đồng thuận .
Chúng ta có thể tham khảo bài viết Tiêu chí chọn lọc thông tin để làm cơ sở cho việc chọn lọc thông tin đúng, thích hợp.
Khi đã hiểu được tiêu chí chọn lọc thông tin thì chúng ta sẽ chọn được những thông tin đúng, thích hợp để làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định cải thiện cuộc sống hàng ngày tốt đẹp hơn .
Và khi cuộc sống của chúng ta được cải thiện tốt đẹp hơn mỗi ngày thì mỗi chúng ta sẽ là 1 Nhà thông minh tài chính trong nền kinh tế số để gia tăng kết nối, sử dụng hiệu quả giá trị nguồn vốn mà chúng ta đang sở hữu.
Vì nhiệm vụ của Nhà thông minh tài chính trong nền kinh tế số là giúp chúng ta có những hiểu biết cơ bản về tài chính để hình thành nên tư duy tài chính đúng đắn, định hướng cách chúng ta thực hiện từng việc làm cụ thể sao cho có hiệu quả nhất. Nên vì vậy Nhà thông minh tài chính trong nền kinh tế số cũng sẽ giúp chúng ta kịp thời nhìn thấy được và điều chỉnh những việc làm không hiệu quả, gây lãng phí nguồn vốn của chúng ta 1 cách tùy tiện.
Nhà thông minh tài chính trong nền kinh tế số là biết chọn những giá trị tốt đẹp của thông tin để dùng cho thích hợp với từng điều kiện của mình, và đồng thời cũng phải biết loại bỏ những điều không thích hợp của thông tin để tránh sự lãng phí không cần thiết.


Vườn ươm thông minh tài chính - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1880

Mã số :93

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--