Tiền lương, thưởng, thu nhập và bài toán “Cộng, Trừ” (kỳ 6) : Tích lũy tạo vốn

 - Tích lũy là sự kết hợp những giá trị nhỏ lẻ ban đầu để tạo nên những lợi ích lớn hơn trong tương lai. Những lợi ích lớn hơn mà ta có từ quá trình tích lũy sẽ tạo thành nguồn vốn tài sản để ta tiếp tục đầu tư và phát triển.

- Tích lũy cũng là kết quả của bài toán “cộng thêm giá trị, trừ bớt lãng phí “. Bởi khi ta tính toán, lựa chọn làm việc gì đó mà có cộng thêm giá trị của sự an toàn, hợp lý thì đồng thời ta cũng loại bỏ được những lãng phí không cần thiết, góp phần làm tăng thêm giá trị tích lũy.

Tích LũyĐầu Tư là 2 hoạt động cơ bản quyết định sự phát triển bền vững của mỗi người. Khi ta biết tích lũy dần những giá trị có lợi, thì ta sẽ có nhiều nguồn vốn tài sản để tiếp tục đầu tư vào những giá trị có lợi ích tốt hơn, làm tăng năng suất lao động và mức sống.

- Ta có thể tích lũy ở mọi lúc, mọi nơi để tạo vốn, không nhất thiết là chỉ tích lũy tiền bạc, của cải vật chất, mà việc tích lũy những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cũng góp phần tạo dựng nên vốn tài sản quý giá cho ta.

- Tích lũy tiền bạc, của cải sẽ tạo nên vốn tài chính, là điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư. Còn tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng sẽ tạo nên vốn con người, là điều kiện quyết định sự thành công hay thất bại trong đầu tư.

-  Vốn tài chính và vốn con người là 2 nguồn vốn không thể thiếu trong hoạt động đầu tư, 2 nguồn vốn này sẽ bổ sung và hổ trợ qua lại lẫn nhau để tạo nên kết quả đầu tư.

- Kết quả đầu tư có thể tốt, nhưng cũng có thể chưa tốt tùy thuộc vào cách chúng ta phối hợp nhịp nhàng, hợp lý 2 nguồn vốn : Tài chính và con người như thế nào ? Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng có 3 yếu tố quan trọng ta cần xem xét :

1) Yếu tố mục tiêu mà mình mong muốn đạt được

2) Yếu tố tích lũy qua thời gian về nguồn vốn tài chính và con người

3) Yếu tố môi trường sống : nhu cầu và mức sống của con người trong xã hội

- Ngoài ra, còn có yếu tố về cảm xúc chi phối cả 3 yếu tố trên : chẳng hạn như, đôi khi ta mong muốn đầu tư để đạt được mục tiêu vượt quá mức khả năng đáp ứng của nguồn vốn mà ta đã tích lũy qua thời gian. Vì vậy nên chưa đạt được kết quả đầu tư như ta mong muốn.

- Như vậy, việc tích lũy tạo vốn tốt sẽ giúp ta có những hoạt động đầu tư, phát triển chính bản thân mình ngày càng văn minh, tiến bộ nhờ vốn kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, và nâng cao mức sống nhờ vốn tài chính.


Thông minh tài chính, sính bước thành công

sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 3190

Mã số :79

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--