Thông minh tài chính, sính bước thành công...>> (1)

Câu chuyện thông minh tài chính trong kinh doanh (3)

Kinh doanh là bài toán đố;
Đố ai tìm đúng đường vô thị trường !
Thị trường muôn nẻo lối đi;
Đố ai chọn được lối đi hợp thời !
Hợp thời, hợp thế trong ngoài;
Đố ai cân được sức ngoài, sức trong !
Tài năng, nguồn lực, thế thời;
Đố ai kết hợp hài hòa nên công !
Nên công giá trị tuyệt vời;
Thông minh tài chính tiếp lời kinh doanh !

>> Phần mềm Quản Lý Bán Hàng Thông Minh Tài Chính 4.0  

Phần mềm quản lý bán hàng thông minh tài chính 4.0Các bài khác

Số người xem: 2199

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--