Tiền lương, thưởng, thu nhập và bài toán “Cộng, Trừ” (kỳ 5) : Hiệu ứng lan tỏa

 

-  Bài toán “Cộng thêm giá trị, Trừ bớt lãng phí” trong mối liên hệ với tiền lương, thưởng, thu nhập nhằm mục đích giúp ta hiểu rõ hơn cách làm ra và sử dụng tiền lương, thưởng, thu nhập sao cho phù hợp và bền vững để tạo ra những hiệu ứng lan tỏa tốt trong cuộc sống của ta.

1)    Hiệu ứng lan tỏa là gì ?

-  Hiệu ứng lan tỏa là những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực từ những chuỗi hoạt động của cá nhân, tập thể trong xã hội.

-  Ảnh hưởng tích cực là những lợi ích có được từ hiệu ứng lan tỏa, làm tăng tính tốt và lối sống lành mạnh, hạnh phúc của con người.

-  Ảnh hưởng tiêu cực là những hành vi nhất thời theo phong trào, thiếu sự suy xét thấu đáo để phân biệt cái có lợi và cái không có lợi từ hiệu ứng lan tỏa. Ảnh hưởng tiêu cực dễ làm cho ta mất định hướng, hành động vội vã, không nghĩ đến hậu quả về sau.

-  Ta trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết để đi làm kiếm thu nhập. Trong môi trường làm việc thường sẽ có 2 hiệu ứng lan tỏa đan xen, lẫn lộn :

-  Hiệu ứng lan tỏa thứ nhất là ứng dụng những kiến thức chuyên môn để góp phần tạo ra những sản phẩm an toàn có lợi ích cho người sử dụng. Đây là hiệu ứng lan tỏa tốt tạo nên ảnh hưởng tích cực giúp ta có động cơ phấn đấu, thái độ học hỏi và làm việc tốt để có nguồn thu nhập ổn định.

-  Hiệu ứng lan tỏa thứ 2 là cũng ứng dụng những kiến thức chuyên môn, nhưng mà để làm ra những sản phẩm không an toàn, kém chất lượng hay thậm chí gây hại cho người sử dụng. Đây là hiệu ứng lan tỏa tạo nên ảnh hưởng tiêu cực. Tuy vẫn giúp ta có được nguồn thu nhập, nhưng nguồn thu nhập này sẽ không ổn định vì có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào, nhất là rủi ro về mặt tiếng tăm và danh dự của ta .

2)    Mối liên hệ giữa bài toán cộng, trừ và hiệu ứng lan tỏa :

- Bài toán cộng thêm giá trị là lợi ích cho sự an toàn, bền vững nên được xem là hiệu ứng lan tỏa tốt, có ảnh hưởng tích cực đến tư tưởng, hành vi lối sống của ta. Từ hiệu ứng lan tỏa tốt này, ta có thể đưa ra những quyết định đầu tư “đúng mức – hợp lý” để có nguồn thu nhập tốt hơn.

- Bài toán trừ bớt lãng phí là sự so sánh giữa lợi ích sử dụng thực tế và lợi ích hình thức để loại bỏ những hiệu ứng lan tỏa gây ảnh hưởng tiêu cực, không tốt, và đặc biệt là tránh những quyết định đầu “không đúng mức – không hợp lý “.

- Hiệu ứng lan tỏa tích cực là bệ phóng của niềm tin tốt đưa cuộc đời ta tiến xa vào bến bờ của sự phát triển văn minh, hạnh phúc. Còn hiệu ứng lan tỏa tiêu cực là bệ phóng của cạm bẫy đưa cuộc đời ta lún sâu vào con đường tăm tối, vô nghĩa.


Thông minh tài chính, sính bước thành công

sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 2692

Mã số :75

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--