Tiền lương, thưởng, thu nhập và bài toán “Cộng, Trừ” (kỳ 4) : Giá trị đầu tư

 

Giá trị đầu tư bao gồm giá trị tích lũy và cách sử dụng nguồn thu nhập sao cho hợp lý để mang lại lợi ích tốt hơn, an toàn hơn trong cuộc sống của mỗi người

- Giá trị tích lũy là sự kết hợp những giá trị nhỏ lẻ ban đầu để tạo nên những lợi ích lớn hơn trong tương lai. Vì thế hoạt động này được xem là giá trị đầu tư, nhưng ta cũng cần lưu ý xem giá trị đầu tư này đến từ Tích lũy có lợi hay Tích lũy có hại để kịp thời bổ sung, loại bỏ những tích lũy có hại.

- Còn cách sử dụng nguồn thu nhập sao cho hợp lý là cách ta phân bổ nguồn tiền của mình vào các khoản chi tiêu đúng mức, vừa phải theo tiêu chí : Vừa đáp ứng nhu cầu cần thiết ở hiện tại, vừa tạo thêm lợi ích an toàn cho ngày mai.

-  Như vậy, giá trị đầu tư có 2 phần :

1)    Giá trị tích lũy : là hình thức tiết kiệm “Tích thiểu thành đa”, tức là những khoản tiền nhỏ mà ta để dành ngày hôm nay để có những khoản tiền lớn hơn chi dùng vào ngày mai.

2)    Các khoản chi tiêu đúng mức : là các khoản nhu cầu hợp lý mà ta cần phải chi tiêu đúng mức để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân chúng ta trong xã hội như :

a)  Chi tiêu cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày : đáp ứng các nhu cầu ăn, mặc, ở

b)  Chi tiêu cho nhu cầu học tập, phát triển kỹ năng : đáp ứng các nhu cầu nghề nghiệp chuyên môn để mang lại thu nhập, nhu cầu nhận thức các giá trị Tốt – Xấu để có sự An Toàn  hay Không An Toàn trong cuộc sống.

c)  Chi tiêu cho nhu cầu giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh : Đáp ứng nhu cầu giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, nhu cầu được tôn trọng, thương yêu để có tinh thần vui vẻ và sáng suốt.

-   Cái khó để xác định giá trị đầu tư là sự “Đúng mức – Hợp lý” . Thế nào là đúng mức ? là hợp lý ? mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng, thích hợp cho mình vào từng giai đoạn, từng điều kiện cụ thể . Có khi “Đúng mức – Hợp lý” với người này, nhưng lại không đúng mức – hợp lý với người khác.

-  Tuy nhiên, chúng ta nên dựa vào tiêu chí quy chuẩn chung của xã hội để xác định giá trị đầu tư thích hợp cho mình đó là “ sự Đúng mức – Hợp lý phải phù hợp với lợi ích, hạnh phúc của con người và sự văn minh, tiến bộ của xã hội “

-  Như vậy giá trị đầu tư tạo nên giá trị sống của mỗi người, ta đang tồn tại hôm nay chính là kết quả giá trị đầu tư của ta ở ngày hôm qua, và giá trị đầu tư của ta vào ngày hôm nay sẽ tạo nên giá trị của ta vào ngày mai.

-  Và bài toán cộng thêm giá trị, trừ bớt lãng phí cũng góp phần tạo nên giá trị đầu tư cho cuộc sống hôm và ngày mai của chúng ta.

Thông minh tài chính, sính bước thành công

sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 7222

Mã số :73

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--