Tiền lương, thưởng, thu nhập và bài toán “Cộng, Trừ” (kỳ 1)

 

1)    Thế nào là tiền lương ?

-  Tiền lương là số tiền mà ta nhận được tương ứng với giá trị lao động do công sức và thời gian mà ta bỏ ra.

-  Giá trị lao động là tạo ra những cái  có ích lợi cho con người và môi trường sống.

2) Thế nào là tiền thưởng ?

-  Tiền thưởng là số tiền ta nhận được khi làm tốt 1 công việc hoặc 1 nhiệm vụ nào đó để tạo ra nhiều cái có ích lợi hơn cho cộng đồng xã hội.

-   Tiền thưởng đôi khi chỉ là một món quà, một vật dụng có ý nghĩa nhưng đó cũng là động lực rất lớn để thôi thúc con người hướng về những giá trị của “Chân – Thiện – Mỹ”.

3) Thế nào là thu nhập ?

- Thu nhập là tổng số tiền ta nhận được bao gồm cả tiền lương, tiền thưởng và tiền đầu tư tài sản (nếu có) .

-  Tiền đầu tư tài sản là số tiền ta tích góp được từ tiền lương, thưởng và những khoản khác,... để đầu tư vào những tài sản có giá trị sinh lời như : nhà đất cho thuê, xe cộ, máy móc cho thuê, vàng, cổ phiếu, trái phiếu,...

- Ngoài ra, tiền đầu tư tài sản còn đến từ các hình thức khác như đầu tư vốn mở cửa hàng buôn bán, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, dịch vụ, sở hữu trí tuệ,...Đây là hình thức đầu tư đòi hỏi phải có trí tuệ và bản lĩnh cao, nhưng đồng thời cũng sẽ có thu nhập xứng đáng cho những ai đi đúng hướng, đúng tầm và đúng luật. 

4) Tiền Lương, thưởng, thu nhập có liên hệ như thế nào với bài toán “Cộng, Trừ” ?

-  Bài toán “Cộng, Trừ” trong mối liên hệ với tiền lương, thưởng, thu nhập là để hiểu rõ hơn cách ta làm ra và sử dụng tiền lương, thưởng, thu nhập sao cho phù hợp và bền vững nhất.

-  Bài toán “Cộng” là cộng thêm giá trị :  là lợi ích được cộng thêm vào khi ta lựa chọn làm điều gì đó và chi tiêu cho một cái gì đó. Bởi gì khi ta chọn làm và chi tiêu cho cái này thì ta sẽ từ bỏ hoặc bớt đi cho cái khác, vì sức lực và tiền thu nhập của ta là có giới hạn.

-  Bài toán “Trừ” là trừ bớt lãng phí : ta cân nhắc, so sánh giữa lợi ích sử dụng thực tế và lợi ích hình thức của công việc ta làm, món hàng hóa, sản phẩm ta mua để loại trừ bớt lãng phí khi thấy lợi ích sử dụng thực tế thấp hơn giá trị hình thức.

Thông minh tài chính, sính bước thành công

Thông minh tài chính, sính bước thành công

sudungtien.vn

 

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 4847

Mã số :66

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--