Kinh tế tiêu dùng xanh nâng cao kỹ năng tài chính

Kinh tế tiêu dùng xanh dựa trên cơ sở hợp lý của cuộc sống là : “vừa đáp ứng nhu cầu lợi ích cần thiết ở hiện tại, vừa gieo trồng lại lợi ích xanh cho ngày mai”.

Vì vậy kinh tế tiêu dùng xanh giúp mọi người nâng cao kỹ năng tài chính qua việc nhìn nhận, đánh giá các hoạt động liên quan đến thu nhập và chi tiêu hàng ngày sao cho hiệu quả hơn, bền vững hơn, an toàn hơn.

Việc nhìn nhận và đánh giá các hoạt động liên quan đến dòng tiền thường dựa trên những tiêu chí rõ ràng trong 1 giai đoạn cụ thể nào đó.

Thường thì mỗi người sẽ có cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau tùy theo khả năng và điều kiện cho phép, nhưng vẫn phải dựa trên cơ sở hợp lý chung của kinh tế tiêu dùng xanh để đảm bảo tính bền vững trong sự phát triển.

Tính bền vững trong sự phát triển là yếu tố quan trọng để nâng cao kỹ năng tài chính vì nó giúp ta suy tính, cân nhắc kỹ càng trong sự lựa chọn hài hòa giữa :

-       Lợi ích của mình ngày hôm nay    Lợi ích của mình ngày mai.

-       Lợi ích của mình    Lợi ích của cộng đồng, xã hội.

-       Cuộc sống của mình hôm nay    cuộc sống của mình ngày mai.

-       Công việc của mình hôm nay    công việc của mình ngày mai.

-       Trách nhiệm của mình hôm nay    trách nhiệm của mình ngày mai.

Từ những lựa chọn có sự cân nhắc kỹ càng đó, ta sẽ có những bài tính ( + , -, x, :) hợp lý với túi tiền của mình để “vừa đáp ứng nhu cầu lợi ích cần thiết ở hiện tại, vừa gieo trồng lại lợi ích xanh cho ngày mai”.

Thông minh tài chính, sính bước thành công

Thông minh tài chính, sính bước thành công

 

sudungtien.vn

 

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1890

Mã số :65

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--