4 vấn đề quan trọng trong tài chính

1) Tiết kiệm là gì?

Tiết kiệm là phần của thu nhập hiện tại mà ta chưa sử dụng. Nguồn tiền có được từ hoạt động cất giữ tiền mặt hoặc tài sản có giá trị như Vàng, USD..., hoặc do trích một phần thu nhập để dành cũng là một trạng thái tiết kiệm.

Mục tiêu của tiết kiệm là tích lũy vốn để đầu tư sinh lợi, và để dự phòng cho việc chi dùng trong những tình huống cần thiết, cấp bách trong tương lai.

2) Đầu tư là gì?

Đầu tư là việc sử dụng các nguồn lực đầu vào để tạo ra giá trị mới, gia tăng tài sản vốn, nghĩa là loại tài sản có thể sử dụng để sinh lợi.

Trồng rừng là một ví dụ kinh điển về đầu tư. Người đầu tư dùng các nguồn lực đầu vào là sức lao động và vốn tiền mặt để mua giống cây, canh tác và bảo dưỡng rừng. Ở đây, tài sản vốn là cây, đất và toàn bộ khuôn viên rừng, còn tài sản nhân lực là sức lao động và sự hiểu biết về kỹ thuật trồng rừng. Khi cây lớn và rừng phát triển tốt, thì tài sản vốn bao gồm cả gỗ, phong cảnh, và đặc tính an dưỡng, với giá trị ngày càng tăng. Nếu chặt phá rừng, cắt bớt cây, ta gọi quá trình này là thoái vốn hay rút đầu tư. Trong quá trình rút đầu tư, giá trị tài sản vốn giảm dần do hoạt động tiêu dùng tài sản rừng.

Mục tiêu của đầu tư là để sinh lợi nhuận, gia tăng tài sản vốn (có thể là lợi nhuận ở hiện tại, cũng có thể là lợi nhuận trong tương lai)

Có rất nhiều dạng đầu tư nhưng có 2 dạng đầu tư phổ biến là :

* Đầu tư tiết kiệm, an toàn : gửi tiền tiết kiệm ngân hàng để sinh lãi, hoặc kết hợp vừa tiết kiệm vừa bảo hiểm để bảo vệ tài chính trong những trường hợp rủi ro ngoài tầm kiểm soát .

* Đầu tư làm ăn, mua bán sinh lợi : đầu tư vốn vào kinh doanh, sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ để bán cho người sử dụng nhằm tạo ra lợi nhuận.

3) Bản chất của cho vay, cho thuê :

Bản chất cho vay (lending), cho thuê là tham gia giao dịch trao đổi lượng tiền, tài sản thuộc sở hữu ngày hôm nay lấy một lời hứa nhận lại số tiền và tài sản đó vào một thời điểm trong tương lai theo mức lãi suất nhất định đã cam kết.

Ngược với đầu tư vào tài sản vốn, khi thu nhập của ta được tiết kiệm để cho vay, cho thuê, ta sở hữu quyền được đòi lại phần tài sản chính đáng trong tương lai bao gồm cả thu nhập lợi nhuận từ tài sản đó, nhưng lại không trực tiếp tham gia vào làm tăng tài sản vốn. Có thể nói, cho vay là lời hứa cam kết trả tiền giữa hai thời điểm hôm nayngày mai với những điều kiện thỏa thuận giữa hai bên.

Mục đích của cho vay, cho thuê cũng tương tự như đầu tư nguồn vốn ngày hôm nay để phát sinh lợi nhuận vào ngày mai. 

4)  Bản chất của đi vay, đi thuê

Ngược với cho vay, cho thuê. Đi vay, đi thuê đơn giản là nhận lấy quyền được sử dụng lượng tài sản chính (tiền mặt hoặc tài sản tương đương) do người cho vay tiết kiệm và đầu tư. Lẽ tự nhiên, để có được quyền đó, người đi vay phải hứa cam kết trả lại lượng tài chính hoặc tài sản đó vào một thời điểm xác định trong tương lai, cùng với 1 số điều kiện nhất định về giá cả, lãi suất và tài sản thế chấp.

Bốn vấn đề : Tiết kiệm – Đầu tư – Cho vay, cho thuê – Đi vay, đi thuê, có liên quan chặt chẽ với nhau như sợi dây liên kết giữa Tiền – Tài sản và sự sống của Con Người. Vì thế, mọi hoạt động của con người thường bắt đầu từ 4 vấn đề trên để có sự lựa chọn tiêu dùng thích hợp cho hiện tại hay tương lai.

Thông minh tài chính, sính bước thành công

Thông minh tài chính, sính bước thành công

sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 3075

Mã số :34

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--