Môi trường sống thành đạt của tôi (1)...>>

Mỗi 1 con người khi sinh ra trên thế gian này điều được tạo hóa trao tặng cho 1 khoảng không gian sống nhất định. Và trong khoảng không gian sống nhất định đó, mỗi người có quyền tạo dựng cho riêng mình những môi trường sống thích hợp nhất để có được môi trường thành đạt như mong muốn.
Và đây, môi trường sống thành đạt của tôi gồm có 3 môi trường :
1) Môi trường văn hóa:
Là môi trường chứa đựng những niềm tin dựa trên sự đánh giá chủ quan của tôi về mặt có lợi hay không có lợi của các hoạt động diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, để từ đó đưa ra các hành vi ứng xử phù hợp.
2) Môi trường giá trị:
Là môi trường chứa đựng những niềm tin dựa trên các giá trị sống thiện lành theo chuẩn mực của cộng đồng xã hội để đưa ra thái độ sống tốt đẹp, đúng đắn, có ích cho bản thân mình và cho cộng đồng xã hội.
3) Môi trường điều chỉnh:
Là môi trường chứa đựng sự đánh giá theo tiêu chuẩn khách quan, minh bạch và công bằng để đưa ra sự điều chỉnh hợp lý cho môi trường văn hóa và môi trường giá trị hài hòa tốt đẹp hơn.

Môi trường sống thành đạt của tôi - sudungtien.vn

 

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1476

Mã số :122

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--