Tiêu dùng thông minh, khơi nguồn sống tốt...>>

Tiêu dùng thông minh giúp chúng ta biết cách đánh giá các thông tin về sản phẩm, dịch vụ 1 cách hợp lý để làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định tiêu dùng thông minh, vừa phù hợp với túi tiền của mình, vừa đảm bảo an toàn về lợi ích trong hiện tại và tương lai đúng theo những tiêu chuẩn Tiêu dùng thông minh cùng 8 quyền lợi chính đáng
Và qua đó, tiêu dùng thông minh cũng sẽ tạo cho chúng ta thói quen sử dụng tiền hợp lý trong từng trường hợp cụ thể để có nguồn tài chính cân đối, ổn định chi dùng thích hợp cho các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống , tránh được những lãng phí vô ích do sự tùy tiện gây ra.
Khi chúng ta có được nguồn tài chính cân đối bền vững thì chúng ta sẽ có cảm giác an tâm, vững dạ và tự tin trong lòng, và chính điều này đã tạo nên 1 phong cách sống an nhiên sáng suốt của mỗi con người chúng ta là vậy.
Từ phong cách sống an nhiên sáng suốt đó sẽ là nguồn năng lượng quý giá cho chúng ta tạo dựng nên môi trường sống lành mạnh, ấm no, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn .
Như vậy, tiêu dùng thông minh là khởi điểm bắt đầu cho 1 cuộc sống tốt, thịnh vượng và hạnh phúc hơn trong sự phát triển hài hòa về kinh tế - môi trường - văn minh xã hội.
Hãy tiêu dùng thông minh để khơi nguồn cuộc sống tốt đẹp cho mỗi chúng ta.

Tiêu dùng thông minh, khơi nguồn sống tốt

sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1847

Mã số :110

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--