Tiêu dùng thông minh cùng 8 quyền lợi chính đáng...>>

Người tiêu dùng thông minh là người biết trang bị cho mình cách chọn lọc, đánh giá và sử dụng thông tin 1 cách hợp lý trong từng trường hợp tiêu dùng cụ thể, sao cho phù hợp với 8 quyền lợi chính đáng được Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế và Chính phủ nhiều nước thừa nhận.
Mỗi chúng ta hãy tiêu dùng thông minh cùng 8 quyền lợi chính đáng sau :
- Quyền được tiêu dùng để đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống.
- Quyền được an toàn trong tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ.
- Quyền được thông tin trong tiêu dùng.
- Quyền được lựa chọn sản phẩm, dịch vụ trong tiêu dùng.
- Quyền được lắng nghe các ý kiến trong tiêu dùng.
- Quyền được khiếu nại và bồi thường hợp lý trong tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ.
- Quyền được giáo dục, đào tạo về tiêu dùng và sử dụng sản phẩm dịch vụ.
- Quyền được có môi trường sống lành mạnh và bền vững trong tiêu dùng.


Tiêu dùng thông minh, rinh quà may mắn !

sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 2235

Mã số :88

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--