Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công (3)...>>

Ngôi nhà sự nghiệp của chúng ta bắt đầu từ việc  biết cách sử dụng hiệu quả và an toàn những nguồn lực mình đang có.
Để tạo dựng và phát triển ngôi nhà sự nghiệp của chúng ta 1 cách  vững bền, nhằm mục đích nâng cao chất lượng các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta cần sử dụng đến 4 nguồn lực chính như sau :
1)  Nguồn lực nhân lực :
Là công sức lao động từ việc sử dụng nguồn lực sức khỏe của thể chất và tinh thần, thông qua khả năng am hiểu về kỹ thuật và kiến thức chuyên môn của mỗi người.
2) Nguồn lực vật chất :
Là các phương tiện, công cụ hỗ trợ chúng ta làm 1 việc gì đó 1 cách nhanh hơn, hiệu quả an toàn hơn, và ít tốn công sức hơn.
Nguồn lực  vật chất bao gồm các tài sản hữu hình như : nhà cửa, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, máy móc công nghệ, dụng cụ,..
3) Nguồn lực trí tuệ :
Là khả năng quan sát, phân tích, sáng tạo từ những cái đang có để đúc kết ra những tài sản vô hình mới như : thương hiệu sản phẩm, dịch vụ. Các phương pháp, quy trình về công nghệ sản xuất an toàn và hiệu quả hơn . Các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, kiến thức chuyên môn,...
4) Nguồn lực tài chính :
Là nguồn tiền mặt đang có để sử dụng mua những thứ cần thiết ngay trong công việc hàng ngày .
Ngoài khoảng tiền mặt đang có ra, thì nguồn lực tài chính còn được thể hiện qua các tài sản có giá trị khác . có khả năng dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt như : tài khoản tín dụng ngân hàng, cổ phiếu, trái phiếu, vàng bạc, bất động sản, uy tín thương hiệu cá nhân,...
Tùy vào điều kiện và hình hình thực tế khác nhau của mỗi người, chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng nguồn lực nào mà chúng ta đang có ưu thế sở hữu nhiều nhất trước, để từ đó làm thế mạnh tạo ra thêm các nguồn lực khác.
Thường thì chúng ta hay dùng nguồn lực nhân lực và nguồn lực trí tuệ làm nền tảng để tạo ra nguồn lực vật chất và nguồn lực tài chính, và ngược lại khi có nguồn lực vật chất và nguồn lực tài chính thì sẽ  hỗ trợ cho nguồn lực nhân lực và nguồn lực trí tuệ tiếp tục phát triển tốt hơn nữa. Đây cũng là nguyên tắc sử dụng hiệu quả và an toàn các nguồn lực trong ngôi nhà sự nghiệp của chúng ta.
Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công  !

Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công

Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công - sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1869

Mã số :100

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--