Trải nghiệm tài chính phúc lợi và đầu tư tăng giá trị ...>> (1)

Mục đích của tài chính phúc lợi là nâng cao chất lượng sống dựa trên nền tảng của 3 trụ cột chính đó là : cái chúng ta mong muốn, cái chúng ta có thể làm, và cái chúng ta tạo ra giá trị có ích.
Trải nghiệm tài chính phúc lợi và đầu tư tăng giá trị nghĩa là chúng ta lựa chọn sử dụng nguồn vốn ban đầu thích hợp theo 3 trụ cột chính của tài chính phúc lợi để thực hiện các hoạt động làm tăng thêm giá trị trên cả 3 phương diện : gia đình, xã hội, nghề nghiệp.
Như vậy tài chính phúc lợi và đầu tư tăng giá trị là những hoạt động trải nghiệm gắn kết giữa cái chúng ta mong muốn, cái chúng ta có thể làm, và cái chúng ta tạo ra giá trị có ích tương ứng với 3 phương diện : gia đình, xã hội, nghề nghiệp.

Trải nghiệm tài chính phúc lợi và đầu tư tăng giá trị

sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1827

Mã số :96

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--