Tư duy tài chính trong khởi nghiệp (2) : thành công bắt đầu từ nguồn vốn năng lực trí tuệ...>>

Chúng ta đang sống trong thời đại kinh tế thị trường và ngày càng hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế trên thế giới. Nơi mà mỗi bản thân chúng ta luôn đối mặt với nhiều cơ hội lẫn thách thức từ môi trường bên ngoài ngày càng nhiều, và vì vậy mà cuộc sống của chúng ta cũng trở nên vội vã, tất bật hơn vì công việc mưu sinh lo "Cơm, áo, gạo, tiền".
Ai sống ở Việt Nam thì chắc cũng nghe đâu đó câu "thứ nhất Quan Hệ, thứ hai Tiền Tệ, thứ ba Trí Tuệ", và câu này có vẻ như Đúng mà Sai, Sai mà Đúng tùy theo quan điểm và giá trị sống của mỗi người .
Bản chất của nền kinh tế thị trường là sự trao đổi các giá trị dựa trên khả năng nguồn vốn sẵn có của mỗi người, hay nói theo ngôn ngữ thị trường là thuận mua vừa bán.
Nguồn vốn có sẵn của mỗi người bao gồm 2 loại : nguồn vốn vật chất và nguồn vốn phi vật chất
- Nguồn vốn vật chất gồm : tiền bạc, các phương tiện máy móc, của cải vật chất hữu hình, sức khỏe vận động của cơ thể.
- Nguồn vốn phi vật chất gồm : năng lực trí tuệ cá nhân của mỗi người và các mối quan hệ trong xã hội .
Việc sỡ hữu và sử dụng các nguồn vốn vật chất luôn có sự giới hạn trong mức độ cho phép do có sự khan hiếm và thường bị chi phối bởi các yếu tố của nguồn vốn phi vật chất, nhất là các yếu tố đa chiều về các mối quan quan hệ trong xã hội.
Các mối quan hệ trong xã hội có thể mang lại cho chúng ta nhiều điều như từ những hợp đồng làm ăn thuận buồm xuôi gió, đến việc giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày .
Nhưng bản thân các mối quan hệ trong xã vốn có tính đa chiều rất phức tạp do bị chi phối bởi yếu tố nền tảng là tính cách và năng lực trí tuệ của mỗi người. Vì vậy mà hầu hết các mối quan hệ trong xã hội có thật sự tốt đẹp và bền vững hay không là do yếu tố nguồn vốn năng lực trí tuệ quyết định.
Mà nguồn vốn năng lực trí trí tuệ của mỗi người gồm có : Tính cách - Kiến Thức - Kỹ Năng . Trong đó tính cách là phần nền tảng, là phần gốc rẽ rất quan trọng để nuôi dưỡng cho phần kiến thức và kỹ năng phát triển theo sau đó. Chính vì vậy mà người ta thường nói là tài sản quý giá nhất mà ông bà để lại cho con cháu đời sau chính là 1 tính cách tốt là vậy. Khi có tính cách tốt thì sẽ tạo dựng được niềm tin giúp kết nối các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, từ đó công việc làm ăn sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn.
Như vậy, mục tiêu của tư duy tài chính trong khởi nghiệp là hướng đến sự thành công bắt đầu từ việc tạo dựng nguồn vốn năng lực trí tuệ của mỗi người để làm nền tảng cho phát triển nguồn vốn vật chất .


Thông minh tài chính, sính bước thành công ! 

Vườn ươm thông minh tài chính - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1871

Mã số :92

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--