Vườn ươm thông minh tài chính và các khía cạnh đánh giá Chỉ số Giới và Môi trường...>>

Quà tặng thành viên vườn ươm thông minh tài chính

Các khía cạnh đánh giá Chỉ số Giới và Môi trường của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) được công bố bao gồm :
Hệ sinh thái : bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường nơi cư trú , chất lượng rừng, không khí trong lành
Giáo dục và Tài sản phân theo giới : phụ nữ có quyền lợi bảo đảm an toàn tài chính, có tài khoản ngân hàng, tiếp cận đất nông nghiệp, cơ hội phát triển công danh sự nghiệp, gia tăng tích lũy tài sản
Quản trị : tự do công dân, ổn định chính trị, các quyền sở hữu tài sản

Hãy cùng vườn ươm thông minh tài chính phát triển cuộc sống giàu đẹp dựa trên các khía cạnh đánh giá Chỉ số Giới và Môi trường 

(Nguồn:trích dẫn từ IUCN)


Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1918

Mã số :90

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--