Chi tiêu theo giá trị thực

 1)    Giá trị thực là gì ?

-       Giá trị thực là giá trị vừa có lợi ích hôm nay, vừa sinh lợi ích ngày mai .

-       Chi tiêu theo giá trị thực là cách chúng ta ý thức được hành vi tiêu dùng của mình sao cho hợp lý để có cuộc sống tốt hơn cho hôm nay và cho ngày mai.

2)    Tại sao nên chi tiêu theo giá trị thực ?

-  Chi tiêu theo giá trị thực giúp ta cân đối nguồn ngân sách giữa Thu nhập – Chi tiêu – Đầu tư sao cho hiệu quả nhất, tránh tình trạng quá thiếu hụt hay quá lãng phí.

-  Điều này có nghĩa là ta phải thường xuyên nhận biết cảm xúc mong muốn của mình xem có phù hợp với khả năng, vai trò và qui chuẩn sống không ?

-  Chính vì thường xuyên để ý nên ta quản lý các hành động cá nhân tốt hơn, điều chỉnh kịp thời những sai sót không đáng có.

-  Đây là sự khác biệt tạo nên mức sống tốt hơn ở mỗi người, vì mỗi người khi sinh ra đều có những khả năng nhất định, không ai giỏi toàn diện mà cũng chẳng có ai dở hết mọi thứ. Tất cả chỉ là ý thức thường xuyên nhận biết cảm xúc và điều chỉnh đúng lúc mà thôi.

-  Vì thế nên chi tiêu theo giá trị thực rất cần thiết cho mỗi chúng ta trong thời đại ngày nay.

3) Thực hiện chi tiêu theo giá trị thực trong cuộc sống hàng ngày

-  Chi tiêu là nhu cầu thiết yếu để duy trì sự sống hàng ngày của mỗi người.

-  Nhu cầu chi tiêu sẽ ngày càng mở rộng theo sự phát triển của xã hội. Vì thế chi tiêu theo giá trị thực là cơ sở thích hợp để ta dễ dàng nhận biết và lựa chọn đúng cái nào quan trọng cần chi tiêu trước, chi tiêu bao nhiêu là vừa đủ.

-  Qua đó, ta cũng hiểu rõ hơn về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong gia đình, cộng đồng xã hội . Đây là điều rất quan trọng định hình nên lối sống, hành vi ứng xử của mỗi người.

-  Lối sống, hành vi ứng xử của mỗi người sẽ thúc đẩy những việc làm của họ. Nếu lối sống, hành vi ứng xử tốt thì việc làm sẽ tốt. Và nếu lối sống, hành vi ứng xử chưa tốt thì việc làm cũng chưa tốt.

-  Kết quả của việc làm sẽ là chỉ tiêu, là thước đo giúp ta đánh giá và cải tiến cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn.

Chi tiêu theo giá trị thực là phương hướng giúp ta đánh giá, cải tiến cuộc sống của mình theo cách mà ta mong muốn.

Tiêu dùng thông minh, khơi nguồn sống tốt

Tiêu dùng thông minh, khơi nguồn sống tốt

sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 3411

Mã số :72

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--