Nâng cao chất lượng sống với tư duy sáng tạo

Để cải tiến mọi thứ của ngày hôm nay,  ta dùng tư duy phân tích; để chuẩn bị phát triển cho ngày mai,  ta dùng "tư duy sáng tạo”.

Tư duy sáng tạo là cách ta suy nghĩ bắt đầu từ 1 điều mong muốn có ích lợi trong tương lai trở về với hiện tại để phân tích, tìm cách làm thích hợp đạt được điều mong muốn có ích lợi đó cho ta và cho mọi người.

Tình huống : Nếu khi bạn nói: "Tôi muốn thay đổi thế giới", thì ai đó nói ngay với bạn rằng : "Bạn có điên không ? làm sao làm việc đó được?" thì bạn cũng đừng vội thất vọng vì bộ máy suy nghĩ của người nói bạn điên đó đã đang bị quá khứ và hiện tại trì níu, không còn năng lực sáng tạo, không còn nghĩ ra được những thay đổi thuộc về tương lai. Vì thế, bạn cứ từ tâm nói với người đó là : “Chắc có lẻ sẽ có người  gật đầu và nói ngay với tôi rằng : "Nào, chúng ta phải ngồi lại bàn xem ta sẽ tiến hành việc đó như thế nào đây!".

Đó chính là cách dùng "tư duy sáng tạo” để nâng cao chất lượng sống của chúng ta trong thời đại ngày nay.

sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 2883

Mã số :52

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--