5 quy tắc nền tảng của tài chính cá nhân

Cho dù Bạn là ai ? Bạn có vai trò, vị trí như nào trong cuộc sống này thì bạn vẫn phải chịu sự ảnh hưởng của 3 hệ thống quy luật chung : Quy luật tự nhiên - Quy luật xã hội – Quy luật tư duy để tồn tại, phát triển và chuyển hóa thông qua các phương tiện vật chất và Tiền Tệ. Vì vậy mỗi người chúng ta, dù ít hay nhiều thì cũng phải quan tâm đến những quy tắc nền tảng của tài chính cá nhân :

1) Quản lý thu chi, và dòng tiền

-  Nguồn tiền của bạn có được từ đâu ?

- Bạn sử dụng nguồn tiền đó để làm gì ? Mang lại lợi ích gì ?

2) Quản lý cân đối tài sản

-  Tài sản cá nhân của bạn là gì ? (Tài sản sức khỏe - Tài sản vật chất - Tài sản trí tuệ)

-  Bạn phân chia các nguồn tài sản của mình như thế nào cho cân bằng, hợp lý trong từng giai đoạn cụ thể ?

-  Bạn phối hợp sử dụng các nguồn tài sản của mình sao cho có hiệu quả nhất ?

3) Quản lý đầu tư

-  Bạn làm gì để gia tăng thêm tài sản của mình ?

-  Bạn kiểm soát các hoạt động đầu tư của mình như thế nào ?

4) Quản lý rủi ro

-  Bạn có đưa ra những giới hạn cụ thể cho từng hoạt động của mình không ?

-  Bạn làm gì để bảo tồn tài sản của mình ?

-  Bạn có thường xuyên chọn lọc nguồn thông tin đầu vào, nguồn thông tin đầu ra không?

5) Lập kế hoạch tài chính trọn đời

-  Bạn có thiết lập quỹ dự phòng cho những trường hợp cấp bách không ?

-  Bạn muốn mình trở thành người như thế nào trong từng giai đoạn : Bé – Thiếu Niên – Trưởng Thành – Già ?

Thông minh tài chính, sính bước thành công

Thông minh tài chính, sính bước thành công

sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 2609

Mã số :38

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--