Thế nào là Giá cả ? Thế nào là Giá trị ?

Giá cả là những gì ta phải trả, còn giá trị là những gì ta nhận được trong quá trình trao đổi các lợi ích kinh tế với nhau.

1) Giá cả là gì ? :

Giá cả là số tiền hoặc 1 lợi ích nào đó mà ta phải trả để nhận được lợi ích của 1 món hàng , 1 dịch vụ, 1 tài sản tương đương .

- Giá cả là cái mà ta phải trả.

2) Giá trị là gì ? :

-      Giá trị là những gì có lợi ích mà ta nhận được tương đương với số tiền hoặc ích lợi mà ta đã bỏ ra.

-      Giá trị là cái mà ta nhận được.

- Trong cuộc sống, tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Đôi khi có những thứ ta chỉ trả 1 giá rất ít nhưng nhận được 1 giá trị rất lớn. Nhưng cũng có đôi khi ta phải trả 1 cái giá rất đắc nhưng chỉ nhận được 1 giá trị rất ít, thậm chí là nhận cả những cái không có giá trị gì cả.

- Thế mới nói là bí quyết thành công là xác định được cái giá ta phải trả cho 1 điều gì đó, 1 cái gì đó mà ta nhận được. Nhưng hầu hết mọi quyết định, hành vi của chúng ta đều ít nhiều mang tính cảm xúc, phụ thuộc vào tâm trạng của ta trong từng môi trường cụ thể.

- Giá cả và Giá trị là nguồn lực  có giới hạn nên cần phải được quản lý và sử dụng có hiệu quả.

Thông minh tài chính, sính bước thành công

Thông minh tài chính, sính bước thành công

sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 2547

Mã số :32

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--