Tiền của ngày hôm nay và tiền của ngày mai (kỳ 1)

Nguyên tắc căn bản để sử dụng đồng tiền là có lợi cho mình và mọi người nhằm đảm bảo cuộc sống của ngày hôm nay và an toàn cho cuộc sống của ngày mai.

Trước hết, ta cần phải biết tiền bạc mình có được từ đâu? (có thể là do mình làm ra, do đầu tư tài sản, hoặc do gia đình cho, xã hội trợ cấp...)

 Khi đã biết rõ nguồn gốc của tiền mình có được là từ đâu đến, ta mới dễ dàng xác định những mục ưu tiên để sử dụng tiền cho hợp lý.

Ta sử dụng tiền của ngày hôm nay để cải thiện đời sống cho chính mình, nâng cao trí tuệ và sự hiểu biết của mình, đem đến an lạc cho những người thân trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Ta sử dụng tiền của ngày mai để chia sẻ 1 phần lợi ích với các cộng sự, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu, cộng đồng xã hội, những người đã tạo cơ hội và góp sức cùng ta làm ra tiền bạc  để duy trì sự phát triển ổn định, bền vững.

Thông minh tài chính, sính bước thành công

Thông minh tài chính, sính bước thành công

Sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 2462

Mã số :25

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--