Ý nghĩa và giá trị của tiền (kỳ 1)

1)    Tiền có giá trị nhưng không phải là tất cả

Tiền có giá trị vì tiền là phương tiện thanh toán để trao đổi những lợi ích kinh tế :

- Để nhận được 1 giá trị cần thiết cho cuộc sống hàng ngày như : thức ăn, quần áo mặc, nhà ở, các vật dùng tiện ích ..., thì ta phải có 1 giá trị tương đương với giá trị mà ta muốn nhận để trao đổi

-      1 bác nông dân làm ra lúa gạo, lương thực để ăn

-      1 bác kỹ sư cơ khí chế tạo ra chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại

-      Bác nông dân muốn có chiếc xe máy nên dùng 1 giá trị tương đương với chiếc xe máy là lúa gạo, lương thực do mình làm ra để trao đổi lấy chiếc xe máy.

-      Ngược lại, bác kỹ sư cũng muốn có lương thực để ăn nên đã dùng 1 giá trị tương đương với lúa gạo là chiếc xe máy do ông chế tạo ra để trao đổi lấy lúa gạo .

Xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ nên người ta nhận thấy rằng: không phải lúc nào cũng dễ dàng phân chia và vận chuyển các “giá trị tương đương” của hàng hóa, dịch vụ để trao đổi .

Vì vậy, để tạo thuận tiện cho sự trao đổi, người ta qui ước “giá trị tương đương” của hàng hóa, dịch vụ bằng đơn vị “Tiền tệ” . Từ đó làm cho đồng tiền có giá trị.

2) Tiền không phải là tất cả vì tiền không thay thế được “nhân cách” con người

- Tiền do con người sáng tạo ra như 1 qui ước chung của xã hội là : dùng đơn vị tiền tệ để xác định giá trị tương đương của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích trao đổi các lợi ích kinh tế phục vụ cho đời sống con người. 

Vì vậy, chính nhân cách và phẩm giá sáng tạo của con người mới là tất cả.

Thông minh tài chính, sính bước thành công

Thông minh tài chính, sính bước thành công

Sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 2008

Mã số :24

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--