Sự cần thiết của tiêu dùng bền vững

1)    Thế nào là tiêu dùng bền vững ?

Tiêu dùng bền vững là sự kết hợp hài hòa giữa môi trường sống và phong cách sống .

Môi trường sống : là những yếu tố bên ngoài về không gian, thời gian, nơi con người sinh sống và phát triển . Có 2 yếu tố chính chi phối đến môi trường sống đó là :

*  Yếu tố xã hội ( gia đình, làng xóm, cộng đồng,...)

*  Yếu tố thiên nhiên (khí hậu, thời tiết, đất đai, tài nguyên khoán sản, sông nước,...)

-      Phong cách sống : là cách chúng ta suy nghĩ và nhìn nhận 1 sự việc, cách chúng ta hành động, giao tiếp ứng xử với mọi người  để phát triển các tiêu chuẩn sống tốt hơn.

2)    Tiêu dùng bền vững tạo nên 1 sức khỏe tốt

-      Sức khỏe là nguồn năng lượng cần thiết cho hoạt động hàng ngày của chúng ta . Một môi trường sống trong lành và 1 lối sống lành mạnh sẽ tạo nên 1 sức khỏe tốt, 1 tinh thần minh mẫn.

-      Lối sống tiêu dùng vừa chừng, hiệu quả sẽ làm giảm khí thải độc hại ra môi trường.

-      Môi trường có cây xanh, thoáng mát sẽ cung cấp dưỡng khí oxy trong lành cho cơ thể chúng ta hoạt động và phát triển.

Môi trường sống được quản lý và bảo vệ tốt, sẽ cung cấp những tài nguyên khoán sản tốt để nuôi sống nuôi sống chúng ta.

Tiêu dùng thông minh, khơi nguồn sống tốt

 Sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1802

Mã số :17

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--