Khi bạn chọn hòa hợp 3 khả năng tài chính...>>

Có 3 khả năng tài chính quan trọng mà ai cũng cần học cách chọn những giải pháp ứng xử sao cho hòa hợp nhất để giúp mình phát triển vững vàng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống này :
1) Khả năng huy động vốn :
Là khả năng giao tiếp, trao đổi giá trị với người khác để tạo nên nguồn vốn cần thiết như : tiền bạc, của cải vật chất, tri thức...nhằm mục đích sử dụng cho các hoạt động duy trì và phát triển cuộc sống của mình.
2) Khả năng đầu tư :
Là khả năng trang bị những hiểu biết đúng đắn về các hoạt động liên quan đến cuộc sống để sử dụng và phân chia nguồn vốn cần thiết vào đâu cho có lợi và an toàn nhất.
3) Khả năng chi trả :
Là khả năng thể hiện trách nhiệm hoàn trả lại giá trị bằng tiền mặt hoặc tài sản cho những gì mình đã nhận được từ người khác.
Khả năng huy động vốn - Khả năng đầu tư - Khả năng chi trả là 3 khả năng tài chính quan trọng vì nó có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau trong suốt quá trình sinh sống của con người và vạn vật.
Vậy nên khi bạn chọn hòa hợp 3 khả năng tài chính thì bạn sẽ có thêm cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống của mình theo hướng hài hòa an vui hơn.

Khi bạn chọn hòa hợp 3 khả năng tài chính

Khi bạn chọn hòa hợp 3 khả năng tài chính - sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 59

Mã số :154

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--