Giá trị công bằng và cuộc sống an vui (1)...>>

Giá trị công bằng là giá trị mà ta cảm thấy an vui khi có sự hài hòa giữa quyền lợi và trách nhiệm trong mỗi công việc chúng ta làm và không làm hàng ngày.
Những việc ta làm thường là những việc tạo ra giá trị lợi ích sống lành mạnh cho bản thân ta và cộng đồng xã hội, còn những việc ta không làm là những việc có nhiều rủi ro gây nguy hại cho cuộc sống của chính bản thân ta và người khác.
Theo tâm lý chung thì chúng ta ai cũng thích được làm những việc nhẹ nhàng nhất, ít trách nhiệm nhất mà vẫn được hưởng nhiều quyền lợi nhất có thể..., và cũng chính vì vậy mà phát sinh ra nhiều vấn đề hơn thua, lừa dối, tranh giành về quyền lợi lẫn nhau...từ đó, làm cho cuộc sống thêm nhiều phức tạp và căng thẳng hơn.
Và để cho cuộc sống được phát triển theo hướng vững bền an vui hơn thì người ta đề ra những chuẩn mực làm việc chung thông qua giá trị công bằng dựa trên hệ thống luật pháp và đạo đức của cộng đồng xã hội.
Khi mà mọi công việc được dựa trên giá trị công bằng thì sẽ giúp con người ta điều chỉnh cách suy nghĩ, hành động sao cho phù hợp với quyền lợi và trách nhiệm của mình theo chuẩn mực chung để có sự an vui vững vàng trong cuộc sống.
Ở đâu có giá trị công bằng, ở đó có cuộc sống an vui !

Giá trị công bằng và cuộc sống an vui

Giá trị công bằng và cuộc sống an vui - sudungtien,vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 83

Mã số :153

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--