Tâm thế phát triển bền vững (1)...>>

Tâm thế phát triển bền vững là tâm thế cân đối hài hòa giữa 3 khía cạnh cần thiết trong cuộc sống : Công việc - Xã hội - Môi trường sống
Công việc là những hoạt động tạo ra giá trị để duy trì và phát triển sự sống
Xã hội là nơi hình thành những nguyên tắc về văn hóa, pháp lý chuẩn mực chung cho các hoạt động sống, nhằm đảm bảo sự an toàn cần thiết cho tất cả mọi người sống trong đó.
Môi trường sống là không gian thiên nhiên trong lành cần thiết cho sự sống như đất đai, không khí, sông nước,...
Công việc, xã hội và môi trường sống là 3 khía cạnh song hành cần thiết tạo nên sự sống cho muôn loài, muôn vật..., nên nếu để thiếu bất kỳ khía cạnh nào trong 3 khía cạnh đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ có nguy cơ gặp nhiều rủi ro gây ra sự mất an toàn...
Vì vậy, tâm thế phát triển bền vững là để có sự song hành hòa hợp giữa 3 khía cạnh cần thiết : Công việc - Xã hội - Môi trường sống sẽ giúp chúng ta có được sự phát triển vững bền, giảm thiểu những rủi ro nguy hại trong cuộc sống thường xuyên biến đổi không ngừng này.

Tâm thế phát triển bền vững

Tâm thế phát triển bền vững - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 166

Mã số :151

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--