Chọn lời cho cuộc sống của bạn (1)...>>

Mỗi một hoạt động diễn ra trong cuộc sống hàng ngày đều nói lên 1 điều gì đó..., chúng ta cảm nhận được điều đó thông qua sự tiếp xúc của các giác quan như nghe thấy, nhìn thấy...chúng ta hiểu và diễn giải điều đó thông qua ngôn ngữ lời nói, cử chỉ hành động...
Nhờ ngôn ngữ lời nói mà ta hiểu được ý nghĩa của mỗi hoạt động diễn ra trong cuộc sống, để từ đó ta có thể đưa ra những hành động thích hợp với mỗi hoạt động sống.
Nhưng mỗi hoạt động sống diễn ra đều bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ từ nhiều môi trường sống khác nhau, nên sẽ luôn có những điều ta biết và những điều ta chưa biết trong mỗi hoạt động sống đó.
Và sẽ tùy theo sự trải nghiệm, học hỏi theo thời gian của mỗi người mà ta có những cảm nhận về mỗi hoạt sống thông qua ý nghĩ và lời nói ở từng chiều hướng khác nhau...
Như vậy, chọn lời cho cuộc sống bạn là chọn ý nghĩa của từng lời ăn tiếng nói của bạn sao cho thích hợp với những hoạt động diễn ra trong cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Chọn lời cho cuộc sống

Chọn lời cho cuộc sống của bạn - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 262

Mã số :150

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--