Đong đầy cuộc sống (1)...>>

Cuộc sống vốn là sự chuyển biến không ngừng của quá trình sinh trưởng - tồn tại - phát triển và chuyển hóa...
Nên cuộc sống cũng luôn đong đầy 2 mặt của những chuyện vui - buồn, tốt - xấu, đúng - sai..., và đây là những chuyện tất nhiên từ bên ngoài tác động vào cuộc sống của tất cả chúng ta hàng giờ, hàng ngày...
Vì vậy, nếu ta biết đong đầy đủ thông tin, kiến thức đúng của chân lý thiện lành sáng suốt từ bên trong thì ta ít bị tác động bởi những mặt trái của môi trường sống bên ngoài.
Cuộc sống thì luôn đong đầy cả 2 mặt phải và trái, còn bản thân mỗi người chúng ta cũng phải biết cách đong đầy những giá trị sống lành mạnh để phát triển mặt phải, hạn chế mặt trái của cuộc sống.
Đông đầy cuộc sống, đong đầy thân khỏe tâm an !

Đong đầy cuộc sống

Đong đầy cuộc sống - sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 52

Mã số :148

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--