Lập trình bài toán công việc

Mỗi hoạt động chúng ta làm hàng ngày dù đơn giản hay phức tạp đều được xem như mỗi công việc có liên quan đến sự tồn tại và phát triển cuộc sống của chúng ta.
Và mỗi công việc đều có liên quan đến rất nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, nên cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta theo 2 chiều hướng cơ bản là tốt hơn hoặc xấu hơn...
Vì vậy, nếu ta nhìn nhận mỗi công việc như là mỗi bài toán được ta lập trình đưa ra những lời giải thích hợp theo hướng tốt hơn thì cuộc sống ta cũng sẽ an yên và hạnh phúc hơn.
Lập trình bài toán công việc là cách ta nhìn nhận lợi ích và ý nghĩa của mỗi hoạt động sống hàng ngày rồi đưa ra hướng thực hiện sao cho cuộc sống ta tồn tại và phát triển vững vàng hơn.

Lập trình bài toán công việc

Lập trình bài toán công việc - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 373

Mã số :147

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--