Những trang sách đời thường (3)...>>

Cuộc sống bắt đầu từ ý nghĩ, ý nghĩ bắt đầu từ nhu cầu của thân và tâm. Thân có nhu cầu chuyển hóa năng lượng để duy trì sự sống, tâm có nhu cầu tôn vinh ý nghĩ tốt đẹp cho cuộc sống.
Nhu cầu của thân là nhu cầu bản năng tự nhiên chung của muôn loài, còn nhu cầu của tâm là nhu cầu tiến triển văn minh theo thời gian. Hay nói nôm na là nhu cầu của thân thể hiện qua vật chất hàng ngày, còn nhu cầu của tâm thể hiện qua việc làm tốt lành hàng ngày.
Cho nên dù sống ở đâu, trong điều kiện như thế nào thì cuộc sống hài hòa thân tâm vẫn luôn mang lại cho ta hạnh phúc bình an trong những trang sách đời thường.

Những trang sách đời thường

Những trang sách đời thường - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 334

Mã số :143

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--