Chiếc nón ước mơ trong từng thời điểm...>>

Trong từng thời điểm đường đời
Sẽ luôn có những đổi dời ước mơ
Ước mơ sao có vừa chừng
Chẳng cao, chẳng thấp để đừng bất an
Bất an vì ước quá đà
Vui thì tới tấp, buồn là than van
Than van vì này. vì nọ
Chớ nào đâu phải ta so sánh gì
Chiếc nón ước mơ đôi lời
Trong từng thời điểm đường đời quanh ta

Chiếc nón ước mơ trong từng thời điểm

Chiếc nón ước mơ trong từng thời điểm - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 904

Mã số :142

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--