Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc...>>

Văn hóa ước mơ là môi trường thích hợp để ta tỏ bày những điều ta mong muốn, và văn hóa công việc là môi trường thích hợp để ta tương tác trải nghiệm, rút kết những điều ta mong muốn làm nhằm mục đích cải tiến cuộc sống ta có giá trị tốt đẹp hơn.
Vì vậy mà :
Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc cần có sự hòa đồng giữa lợi ích và trách nhiệm.
Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc cần có sự hiểu biết chung về mục tiêu của sự phát triển.
Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc cần có sự thân thiện, trung thực trong các hoạt động giao lưu tương tác để cùng phát triển.


Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc - sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 168

Mã số :141

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--