Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc...>>

 Văn hóa ước mơ là môi trường để nhận biết giá trị tốt đẹp của những điều ta mong muốn.

Văn hóa công việc là môi trường tương tác trải nghiệm để ta thực hiện những điều ta mong muốn làm nhằm mục đích cải tiến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc đều cần có môi trường thích hợp để phát triển theo hướng kế thừa những điều tốt, cải tiến những điều chưa tốt.
Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc cần có sự đồng thuận giữa lợi ích và trách nhiệm trong mỗi việc làm.
Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc cần có sự hiểu biết chung về giá trị mục tiêu của sự đóng góp và sự thừa hưởng thành quả trong công việc.
Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc cần có sự thân thiện, trung thực trong các hoạt động giao lưu tương tác để cùng cải tiến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Văn hóa ước mơ văn hóa công việc

 


Môi trường phát triển Văn hóa ước mơ và văn hóa công việc - sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 769

Mã số :141

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--