Chiếc nón ước mơ (3)...>>

Chiếc nón ước mơ
Che nắng, che mưa
Che cả gió sương
Bụi đời lớt phớt
Chắn lối ta nhìn...
Chiếc nón ước mơ
Khơi trí ta sáng
Khơi việc ta thông
Khơi thân ta khỏe
Khơi đời ta vui
Khơi nguồn sáng tạo...

Chiếc nón ước mơ

Chiếc nón ước mơ - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 715

Mã số :138

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--