Công việc hiệu quả, khi cuộc sống hài hòa (1)...>>

Công việc là mục tiêu của cuộc sống, cuộc sống là nền tảng của mục tiêu. Vậy nên công việc và cuộc sống luôn có sự tác động bổ trợ lẫn nhau.
Để công việc có hiệu quả bền vững thì: mục tiêu của công việc phải xuất phát từ nền tảng cuộc sống hòa hợp với những giá trị sống phổ quát chung của cộng đồng.

Đôi khi có những công việc chúng ta thấy tưởng chừng như rất có hiệu quả về giá trị vật chất nhưng về mặt cuộc sống thì không hài hòa với những giá trị sống phổ quát chung của cộng đồng xã hội , và như vậy thì hiệu quả của công việc đó không bền vững vì có thể sẽ gặp những đỗ vỡ về sau.

Như vậy công việc chỉ thực sự hiệu quả khi công việc đó bắt đầu từ cuộc sống hài hòa với những giá trị sống phổ quát chung của cộng đồng xã hội.
Và cuộc sống hài hòa với những giá trị sống phổ quát chung của cộng đồng xã hội là cơ sở để tạo nên công việc hiệu quả có giá trị bền vững hơn.

Công việc hiệu quả, cuộc sống hài hòa

Công việc hiệu quả, cuộc sống hài hòa - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 968

Mã số :136

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--