Giải pháp hay khi cần (3)...>>

Giải pháp hay khi cần là các giải pháp đáp ứng các nhu cầu về sống an toàn, tiện lợi, và sống khỏe mạnh thân thiện với môi trường thiên nhiên.
Giải pháp hay khi cần định hướng cho việc phát triển các phẩm chất cá nhân, nâng cao chất lượng sống của cá nhân và cộng đồng.
Giải pháp hay khi cần được ứng dụng phù hợp với những kiến thức chuyên môn nền tảng của mỗi người trong từng giai đoạn phát triển khác nhau.


Giải pháp hay khi cần thường được ứng dụng dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản như sau :
1) Nguyên tắc hiệu quả an toàn : giải pháp ứng dụng đạt được kết quả an toàn cao trong khoảng chi phí cho phép.
2) Nguyên tắc cân đối : giải pháp ứng dụng được phân bổ cân đối giữa quyền lợi và trách nhiệm của các cá nhân thực hiện
3) Nguyên tắc linh hoạt : giải pháp ứng dụng có khả năng thích ứng phù hợp với các tình huống phát sinh do ảnh hưởng từ môi trường bên trong và môi trường bên ngoài.

Tìm hiểu giải pháp phần mềm Tài Chính Kinh Doanh...>>

Giải pháp hay khi cần

Giải pháp hay khi cần - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 365

Mã số :135

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--