Giải pháp hay khi cần (3)...>>

 Giải pháp hay khi cần luôn đồng hành với những kiến thức sở trường của mỗi người trong từng giai đoạn phát triển khác nhau.

 

Giải pháp hay khi cần đồng hành ứng dụng dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản như sau :
1) Nguyên tắc hiệu quả an toàn : giải pháp ứng dụng mang tới những tiện lợi an toàn trong khoảng chi phí cho phép.
2) Nguyên tắc cân đối : giải pháp ứng dụng hài hòa cân đối giữa lợi ích ứng dụng và lợi ích phát triển cộng đồng.
3) Nguyên tắc linh hoạt : giải pháp ứng dụng thích ứng với các tình huống phát sinh từ môi trường bên trong và môi trường bên ngoài theo quy luật cải tiến và phát triển cuộc sống.

 

Giải pháp hay khi cần

Giải pháp hay khi cần - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1079

Mã số :135

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--