Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp (1)...>>

Tài sản là gì ?
Tài sản là tổng thể các nguồn lực để duy trì và phát triển cuộc sống của mỗi người.
Có 2 loại tài sản chính đó là :
1) Tài sản hữu hình : là những tài sản bằng vật chất tồn tại qua các hình dáng cụ thể giúp chúng ta dễ dàng nhìn thấy, cầm nắm và sử dụng tài sản đó như : nhà cửa, xe cộ, máy móc, thực phẩm, đồ dùng...
2) Tài sản vô hình : là các loại tài sản về trí tuệ được hình thành thông qua các hoạt động tư duy sáng tạo, tìm tòi để hiểu biết về sự vận hành của các quy luật khoa học tự nhiên, xã hội, từ đó rút kết ra các kiến thức ứng dụng có giá trị cho cuộc sống.
Như vậy tài sản vô hình là các loại tài sản trí tuệ được hình thành qua cách tư duy, cách suy nghĩ của mỗi người để sử dụng các thông tin kiến thức đã biết nhằm tạo nên các ứng dụng có ích cho cuộc sống.
Tài sản hữu hình là phương tiện vật chất ban đầu để tạo ra tài sản trí tuệ.
Tài sản trí tuệ là lợi thế để gia tăng tài sản hữu hình.
Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp cho cuộc sống đẹp giàu !

Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp

Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1101

Mã số :133

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--