Đồng điệu ha ! (2)...>>

Đồng điệu thân tâm này ha ;
Thân an lành thì tâm ta an vui !
Đồng điệu lời nói này ha ;
Lời có đẹp thì nói ra mới sáng !
Đồng điệu công việc này ha ;
Công có đủ thì việc ta thông suốt !
Đồng điệu thiên nhiên này ha ;
Thiên hòa hợp thì nhiên là bạn hữu ;
Đồng điệu ta bạn này ha ;
Ta có tốt thì bạn ta cũng tốt !

 Đồng điệu ha !

 

Đồng điệu ha - sudungtien.vn

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1068

Mã số :132

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--