Thiết kế cuộc đời cho chính mình...>>

Cuộc đời của mỗi con người chúng ta bắt đầu từ khởi điểm được sinh ra cho đến khi hoàn thành hết vòng đời sinh trưởng của sự chuyển hóa tự nhiên.
Và vì vậy, cuộc đời của mỗi chúng ta cũng nên được thiết kế theo hướng chất lượng sống an toàn, vui tươi, bình an hạnh phúc theo 3 giai đoạn tuổi như sau :
1) Giai đoạn tuổi từ ấu thơ cho đến tuổi thiếu nhi :
Giai đoạn này diễn ra trong 10 năm đầu tiên của cuộc đời, và bố mẹ, người thân trong gia đình sẽ giúp chúng ta làm quen với việc thiết kế nên những điều cơ bản trong cuộc sống.
2) Giai đoạn tuổi từ thiếu nhi cho đến tuổi thanh thiếu niên :
Giai đoạn này diễn ra trong 10 năm tiếp theo của cuộc đời, mỗi cá nhân chúng ta sẽ dần ý thức việc tham gia vào các hoạt động thiết kế cuộc đời cho chính mình thông qua việc học hỏi, nhận biết cái đúng, cái sai và chọn lựa các giá trị phù hợp nhất.
3) Giai đoạn tuổi từ thanh niên cho đến trưởng thành :
Giai đoạn này diễn ra trong suốt những năm tiếp theo cho đến hết vòng đời sinh trưởng của sự chuyển hóa tự nhiên. Đây là giai đoạn mà chúng ta chính thức đảm nhận các trách nhiệm phát triển kinh tế và các hoạt động sống của mình trong xã hội , nên việc thiết kế cuộc đời cho chính mình sẽ giúp mình đi đúng hướng, giảm thiểu việc lãng phí thời và nguồn lực quý giá của mình.
Cũng trong giai đoạn này, việc thiết kế cuộc đời cho chính mình sẽ được điều chỉnh, bổ sung thêm những điều cần thiết theo hướng chất lượng sống an toàn, vui tươi, bình an hạnh phúc phù hợp với từng điều kiện riêng của mỗi người.
Thiết kế cuộc đời cho chính mình bình an thành đạt hạnh phúc !

Thiết kế cuộc đời cho chính mình

Thiết kế cuộc đời cho chính mình - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1599

Mã số :131

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--