Doanh nghiệp xã hội và tiêu dùng thân thiện với môi trường...>>

Doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh góp phần nâng cao ý thức tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường, phát triển tiêu chuẩn sống giàu đẹp an toàn cho mỗi người.

Tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường sẽ góp phần làm cho cuộc sống của mỗi người giàu đẹp an toàn hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn qua các trị thiết thực như :

- Được sống và làm việc trong môi trường trong sạch lành mạnh, không có ô nhiễm độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Được tiếp cận với những tiêu chuẩn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho công việc thích hợp.
- Được cảm thấy sống xứng đáng, sống phù hợp với khả năng của mỗi người.
- Được người khác tôn trọng vì những hành vi ứng xử văn minh, biết giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp trong cộng đồng xã hội.

Tiêu dùng thân thiện với môi trường là biết chọn lựa mua những cái cần thiết, đúng giá trị, vừa túi tiền, hợp môi trường.

Doanh nghiệp xã hội - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1294

Mã số :129

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--