Tôn tạo phẩm chất, trao tặng sự nghiệp (1)...>>

Phẩm chất là những việc làm hài hòa tốt đẹp của chính bản thân mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, phẩm chất của mỗi cá nhân con người chính là đại diện cho niềm tin, và sự tôn trọng của những người trong cộng đồng xã hội dành cho người đó.
Vì vậy, nếu 1 người nào đó cố ý làm những việc có thể gây tổn hại cho người khác thì sẽ khó có được niềm tin và sự tôn trọng của người khác là vậy.
Khi phẩm chất được tôn tạo thường xuyên, phù hợp với những giá trị sống tốt đẹp thì con người sẽ có nhận thức đúng đắn về giá trị sống hài hòa, tốt đẹp giữa cá nhân mình với môi trường sống trong cộng đồng xã hội. Và nhờ đó mà con người sẽ cân bằng được tâm lý bình an, tự chủ về trách nhiệm trong mỗi việc làm của mình, nên sẽ tạo dựng được sự nghiệp an vui hạnh phúc là vậy !
Tôn tạo phẩm chất, trao tặng sự nghiệp an vui hạnh phúc !

Tôn tạo phẩm chất trao tặng sự nghiệp

Tôn tạo phẩm chất, trao tặng sự nghiệp - sudungtien.vn 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1298

Mã số :128

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--