Điều hòa thân tâm, hiểu đời tốt hơn...>>

Thân ta là khối hình hình hài;
Hình hài vật chất một hai rõ ràng !
Tâm ta là khối nghĩ suy;
Nghĩ suy khai sáng tư duy đa chiều !
Thân khỏe thì tâm ta vui;
Tâm vui thì thân ta khui mạnh lành !
Điều hòa thân tâm vui khỏe;
Tâm an trí sáng bạn bè tốt hơn!
Thân tâm vui khỏe nên lời;
Điều hòa thân tâm hiểu đời tốt hơn !

Vườn trí tuệ bình an

 

Điều hòa thân tâm hiểu đời tốt hơn - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1289

Mã số :126

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--