Mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng (2)...>>

Mỗi việc làm sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên như : nguồn lực con người, và đặc biệt nguồn lực thiên nhiên như : không gian đất đai, nước, không khí, gió, và năng lượng...,  thì ta nhận được 1 quà tặng thân thiện với môi trường sống.

Nếu không có môi trường thiên nhiên thì cuộc sống của mỗi con người chúng ta sẽ không thể tồn tại và phát triển được. Vì thế, môi trường thiên nhiên chính là món quà quý báu cho cuộc sống của mỗi người chúng ta.

Ta thử suy xét xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ mãi khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên 1 cách lãng phí, tùy tiện chỉ để nhằm phục vụ cho những tham vọng phát triển kinh tế mà không quan tâm đến việc bồi đắp , bảo tồn để tái tạo lại các nguồn tài nguyên thiên nhiên ? Chắc chắn là nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ bị ô nhiễm , cạn kiệt và hết dần theo thời gian, đương nhiên rồi, cái gì ta dùng mãi rồi thì đến lúc nào đó sẽ cạn kiệt thôi ! khi đó cuộc sống của chúng ta cũng sẽ cạn kiệt theo .

Vì vậy, mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng tái tạo cuộc sống hạnh phúc mà thiên nhiên sẽ trao tặng lại cho mỗi chúng ta !

Mỗi 1 quà tặng là mỗi việc làm thân thiện với môi trường sống !

Mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng

Mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1448

Mã số :125

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--