Tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ (2)...>>

Tài chính phúc lợi giúp phụ nữ sắp xếp hài hòa các nguồn lực tài chính đang có vào các hoạt động tương ứng với từng vai trò mà mình đảm nhận trong gia đình và trong xã hội.
Tài chính phúc lợi giúp phụ nữ tạo dựng vị thế xứng tầm với sự phát triển kinh tế tri thức của thời đại văn minh.
Tài chính phúc lợi giúp phụ nữ nhận biết những trách nhiệm nào là hợp lý trong từng công việc để đảm nhận tốt hơn.
Tài chính phúc lợi giúp phụ nữ sử dụng tốt những quyền lợi chính đáng để phát triển sự nghiệp hài hòa với thân tâm hạnh phúc.
Mô hình tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ là mô hình hướng đến sự đơn giản và thực tế nên có thể giúp các chị em phụ nữ dễ dàng quản lý các nguồn lực liên quan đến tài chính trong từng vai trò mà mình đang đảm nhận. Mô hình được xây dựng theo nguyên tắc chuyển đổi các giá trị đã có trong quá khứ và các giá trị mong muốn sẽ có trong tương lai sao cho thích ứng với giá hiện tại của ngày hôm nay.
Tài chính phúc lợi, tài lộc phúc an !

Tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ

Tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 272

Mã số :124

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--