Tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ (2)...>>

Tài chính phúc lợi giúp phụ nữ sắp xếp hài hòa các nguồn lực tài chính đang có vào các hoạt động tương ứng với từng vai trò mà mình đảm nhận trong gia đình và trong xã hội.
Tài chính phúc lợi giúp phụ nữ tạo dựng vị thế xứng tầm với sự phát triển kinh tế tri thức của thời đại văn minh.
Tài chính phúc lợi giúp phụ nữ nhận biết những trách nhiệm nào là hợp lý trong từng công việc để đảm nhận tốt hơn.
Tài chính phúc lợi giúp phụ nữ sử dụng tốt những quyền lợi chính đáng để phát triển sự nghiệp hài hòa với thân tâm hạnh phúc.
Mô hình tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ là mô hình hướng đến sự đơn giản và thực tế nên có thể giúp các chị em phụ nữ dễ dàng quản lý các nguồn lực liên quan đến tài chính trong từng vai trò mà mình đang đảm nhận. Mô hình được xây dựng dựa trên 2 khái niệm tiết kiệm đầu tư :

1) Tiết kiệm là gì ?

Tiết kiệm là phần của dòng tiền vào hiện tại mà ta chưa sử dụng. Các Nguồn tiền mà ta có được từ hoạt động cất giữ tiền mặt hoặc tài sản có giá trị như Vàng, USD..., hoặc do trích một phần thu nhập để dành cũng là một trạng thái tiết kiệm.
Mục tiêu của tiết kiệm trong tài chính phúc lợi là tích lũy vốn để đầu tư làm tăng thêm các giá trị phúc lợi, và để dự phòng cho việc chi dùng trong những tình huống cần thiết, cấp bách trong tương lai. Đây được gọi là giá trị đầu tư phúc lợi để cân đối giá trị của dòng tiền vào và dòng tiền ra 1 cách hợp lý.

2) Đầu tư là gì ?

Đầu tư là việc sử dụng tài sản vốn ban đầu từ các nguồn lực đã có để tạo ra lợi ích mới thông qua việc phân bổ dòng tiền ra và dòng tiền vào cho hợp lý, nhằm làm tăng thêm giá trị của tài sản vốn ban đầu, giảm thiểu rủi ro thiệt hại về vốn.
Đầu tư giống như việc trồng rừng cây vậy. Ở đây, tài sản vốn ban đầu là cây, đất và toàn bộ khuôn viên rừng, nguồn lực là sức lao động và sự hiểu biết về kỹ thuật trồng cây.
Nếu sau 1 thời gian đầu tư vốn mà cây lớn dần và phát triển tốt thành rừng cây, thì lúc này tài sản vốn bao gồm cả gỗ, phong cảnh, và đặc tính an dưỡng của rừng có giá trị ngày càng tăng. Ta sẽ tiến hành khai thác dần lợi ích của rừng để có dòng tiền vào làm tăng giá trị vốn ban đầu mà ta đã đầu tư vào đó.

Tài chính phúc lợi, tài lộc phúc an !

Tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ

Tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1669

Mã số :124

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--