Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm (4)...>>

Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm là tiến trình gồm 3 bước : Tìm hiểu thông tin về các chủ đề - Đưa ra những lựa chọn thích hợp - Đồng hành trải nghiệm và đổi mới.

Mức độ thông tài chính thường được thể hiện qua 3 trung tâm cơ bản của cuộc sống:
1) Trung tâm tiêu dùng và sức khỏe:
Trung tâm tiêu dùng và sức khỏe là trung tâm có trách nhiệm đánh giá, lựa chọn các nhu cầu an toàn cần thiết cho sức khỏe và các hoạt động sống trong từng thời điểm để chi tiêu dùng hợp lý nhằm đem lại sự ổn định, thịnh vượng trong cuộc sống.
2) Trung tâm thu nhập và sự nghiệp:
Trung tâm thu nhập và sự nghiệp là trung tâm có trách nhiệm bồi dưỡng và sử dụng những kiến thức chuyên môn nghề nghiệp để tạo ra thu nhập về dòng tiền nhận được trong hiện tại hoặc trong tương lai theo kỳ vọng.
3) Trung tâm giá trị sống tốt đẹp:
Trung tâm giá trị sống tốt đẹp thường hướng đến những giá trị lợi ích hợp tình, hợp lý để làm cơ sở đưa ra những quyết định phát triển, bảo tồn trung tâm tiêu dùng và sức khỏe, trung tâm thu nhập và sự nghiệp.
Vì vậy mà ta cần thường xuyên rèn luyện kỹ năng chọn lọc, cập nhật những thông tin có lợi ích lành mạnh để vun bồi cho trung tâm giá trị sống tốt đẹp, nhằm giúp ta đưa ra những quyết định đúng đắn, hợp lý trong tiêu dùng và thu nhập.
Những quyết định đúng đắn thường dựa trên những giá trị chuẩn mực về lợi ích theo 3 quy chuẩn chung được đông đảo cộng đồng xã hội chấp nhận như :
- Quy chuẩn an toàn cho bản thân mình và cho người khác
- Quy chuẩn chuyển đổi các giá trị khi cần thiết
- Quy chuẩn gia tăng giá trị lợi ích theo thời gian
Thông minh tài chính, sính bước thành công ! thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm để phát triển vững vàng hơn trong cuộc sống.

Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm

 

Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1477

Mã số :119

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--