Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm (4)...>>

Mức độ thông tài chính thường được thể hiện qua 3 trung tâm cơ bản của cuộc sống:

1) Trung tâm tiêu dùng...>>

2) Trung tâm thu nhập...>>

3) Trung tâm giá trị bền vững :
Trung tâm giá trị bền vững có nhiệm vụ đưa ra những chuẩn mực về các giá trị lợi ích sao cho hợp tình, hợp lý để làm cơ sở bảo vệ sự an toàn cho trung tâm tiêu dùng và trung tâm thu nhập.
Vì vậy mà trung tâm giá trị bền vững thường đứng giữa để làm trọng tâm cân đối, giúp chúng ta đưa ra những quyết định hợp thời, hợp thế trong tiêu dùng và thu nhập.
Khi đưa ra những giá trị chuẩn mực về lợi ích thì chúng ta nên dựa trên 3 quy chuẩn chung được đông đảo cộng đồng xã hội chấp nhận như :
- Quy chuẩn an toàn cho bản thân mình và cho người khác
- Quy chuẩn chuyển đổi các giá trị khi cần thiết
- Quy chuẩn gia tăng giá trị lợi ích theo thời gian
Thông minh tài chính, sính bước thành công ! Hãy thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm để phát triển vững vàng hơn trong cuộc sống.

Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm

Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1041

Mã số :119

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--