Nâng cấp cách sống...>>

Cách sống làm nên cuộc đời;
Sống sao cho thấy cuộc đời đẹp sao !
Đẹp sao cách nghĩ, cách nhìn;
Cách ăn, cách nói niềm tin đúng lời !
Đúng lời theo đúng cách làm;
Tạo nên giá trị bao hàm công danh !
Có công rồi danh sẽ tới;
Công mà chính đáng danh phơi phới về !
Nâng cấp cách sống ai ơi;
Nếu không sẽ lở một đời công danh !

Nâng cấp cách sống, đẳng cấp công danh !

Nâng cấp cách sống - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1649

Mã số :117

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--