Thông minh tài chính và tiêu dùng bền vững (2)...>>

Thông minh tài chính sẽ giúp chúng ta có kỹ năng tiêu dùng bền vững để cân bằng cuộc sống yên vui giữa hôm nay và ngày mai. Ngược lại tiêu dùng bền vững cũng sẽ giúp chúng ta có trí thông minh tài chính tốt hơn để đưa ra các quyết định hiệu quả, an toàn cho túi tiền của mình.
Như vậy có thể nó là trong thông minh tài chính thì có tiêu dùng bền vững, trong tiêu dùng bền vững thì có thông minh tài chính.
Và để phát triển kỹ năng thông minh tài chính và tiêu dùng bền vững thì chúng ta thường dựa trên 3 tiêu chuẩn về giá trị lợi ích sống tốt được đông đảo mọi người trong xã hội ủng hộ như :
1) Phát triển có hiệu quả về kinh tế : Tức là các nguồn lực được phân bổ vào các hoạt động sao cho cân đối , vừa đủ trong sự giới hạn của nguồn lực cho phép để làm tăng thêm lợi ích về giá trị sử dụng của dòng tiền trong đầu tư nhằm cải thiện đời sống tốt hơn mỗi ngày. Tránh các hoạt động gây lãng phí nguồn lực 1 cách tùy tiện.
2) Phát triển đảm bảo sự phân chia hài hòa về lợi ích dựa trên nguyên tắc : cân bằng hợp lý các nguồn lực đóng góp và hổ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các bên trong quá trình phát triển. Tránh các hành vi gian lận, lừa lọc để giành lấy phần lợi ích nhiều hơn bằng mọi cách.
3) Phát triển đảm bảo sự bảo tồn môi trường xanh sạch đẹp : Tuân thủ các qui định về bảo vệ sự trong lành của tài nguyên thiên nhiên. Tránh các hoạt động gây ra những hậu quả nặng nề cho môi trường sống tự nhiên, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người chúng ta vì môi trường bẩn và độc hại .
3 tiêu chuẩn trên có sự ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau rất khắng khít, có cái thì thấy rõ ngay kết quả trong hiện tại, nhưng có cái thì về lâu về dài mới thấy kết quả. 
Vì vậy mà nếu chúng ta bỏ qua 1 số phần và chỉ lo chú trọng vào 1 phần nào đó của các tiêu chuẩn trên để có được nhiều lợi ích trong hiện tại, thì đến 1 lúc nào đó sự bền vững sẽ mất đi và sự thông minh tài chính cũng sẽ không có hiệu quả nữa, và chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của những phần mà chúng ta đã bỏ qua trong 3 tiêu chuẩn trên.
Như vậy, kỹ năng thông minh tài chính và tiêu dùng bền vững sẽ luôn được nâng cao và phát triển nếu chúng ta chú tâm thực hiện hài hòa và cân đối cả 3 tiêu chuẩn về giá trị lợi ích sống tốt được đông đảo mọi người trong xã hội ủng hộ như trên.

Thông minh tài chính và tiêu dùng bền vững

sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 906

Mã số :113

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--