Xây dựng phong cách tài chính cá nhân từ vườn ươm thông minh tài chính...>>

Phong cách tài chính cá nhân là cách mỗi người chúng ta nhận biết những nguồn vốn mình cần có để thực hiện những điều mình mong muốn thích hợp với phong cách sống theo thiên hướng cá nhân của mình.
Như vậy, xây dựng phong cách tài chính cá nhân là xây dựng 3 gốc trí tuệ như sau :
1) Trí tuệ nhận biết nguồn vốn : đại diện cho những quyền lợi mình có được
2) Trí tuệ tuệ sử dụng nguồn vốn : đại diện cho những trách nhiệm mình cần làm
3) Trí tuệ sống giàu đẹp : Đại diện cho những kỳ vọng tốt đẹp mình mong muốn
3 gốc trí tuệ trên cũng là 3 thành phần cốt lõi tạo nên quyển sổ tay tài chính phúc lợi mà mỗi người chúng ta nên có để xây dựng cho mình 1 phong cách tài chính cá nhân giàu đẹp phong phú, mang dáng dấp bản sắc giá trị cá nhân riêng của mình.
Và Vườn ươm thông minh là nơi cung cấp những mảng thông tin kiến thức về giá trị sống giàu đẹp làm nền tảng cho việc xây dựng 3 gốc rễ trí tuệ như trên, nên chúng ta có thể bắt đầu xây dựng phong cách tài chính cá nhân từ vườn ươm thông minh tài chính ngay hôm nay.

Du lịch trí tuệ an nhiên

sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1488

Mã số :108

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--