Du lịch trí tuệ an nhiên (1)...>>

Ai ơi, đi đó đi đây;
Đó đây có lắm điều hay vạn lời !
Điều hay tiếp bước công danh;
Trí tuệ thông thái an lành thảnh thơi !
Ai ơi, nhìn đó nhìn đây;
Để thấy non nước đó đây đẹp giàu !
Đẹp giàu cách nghĩ, cách làm;
Xây nên cuộc sống có tầm có tâm !
Du lịch trí tuệ an nhiên;
Đi đây, đi đó thiên nhiên đẹp đời !

Du lịch trí tuệ an nhiên

 

Du lịch trí tuệ an nhiên - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1669

Mã số :106

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--