Lựa chọn phong cách sống (4)...>>

Lựa chọn phong cách sống là tìm chọn những tiêu chuẩn sống tốt đẹp để nâng cao giá trị của bản thân.
Lựa chọn phong cách sống là tìm chọn những thức ăn lành mạnh cho thể chất khỏe mạnh và tâm hồn an vui.
Lựa chọn phong cách sống là tìm chọn những kiến thức hữu ích thiết thực để phát triển sự nghiệp,
Lựa chọn phong cách sống là tìm chọn những giá trị thích hợp cho sự kết nối tình yêu thương và trách nhiệm với gia đình, bạn bè, cộng đồng xã hội.
Lựa chọn phong cách sống là tìm chọn những cơ hội thích hợp mua sắm hiệu quả.
Lựa chọn phong cách sống là tìm chọn những mong muốn đặc sắc, chính đáng thiết thực để thể hiện đúng mức.
Lựa chọn phong cách sống là tìm chọn những hạn chế nào chưa hay để cải tiến hoàn thiện.
Lựa chọn phong cách sống là tìm chọn những giá trị và mục đích tốt đẹp thích hợp để làm niềm tin vững bước trong cuộc sống thường này.

Lựa chọn phong cách sống - Lựa chọn niềm vui mỗi ngày...

Lựa chọn phong cách sống

Lựa chọn phong cách sống - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1878

Mã số :104

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--