Nâng cao chất lượng sống bằng thương hiệu nghề nghiệp (1)...>>

Chất lượng sống là mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn sống an toàn, giàu đẹp với đủ đầy các phương tiện vật chất hỗ trợ cho cuộc sống khi cần thiết.
Còn thương hiệu nghề nghiệp thì nói lên mức độ niềm tin của người khác đối với công việc mà chúng ta đã, đang và sẽ làm. Mức độ niềm tin ở đây được đo lường bởi các giá trị tốt đẹp thông qua các sản phẩm dịch vụ là kết quả của công việc nghề nghiệp.
Vì bản chất của thương hiệu nghề nghiệp là sự trao đổi các giá trị tốt đẹp và hữu dụng giữa cái mà chúng ta làm ra bằng nghề nghiệp của mình với cái mà người khác làm ra bằng nghề nghiệp của họ, nên nếu sản phẩm, dịch vụ từ công việc nghề nghiệp của mình làm ra có giá trị tốt đẹp lâu bền cho cuộc sống, thì sẽ được nhiều người tin dùng và sẵn sàng trao đổi bằng các giá trị khác được quy đổi thành tiền, để chúng ta tiện đem đi mua sắm những thứ cần thiết khác, đáp ứng cho chất lượng sống ngày càng tốt hơn của mình.
Như vậy, khi muốn nâng cao chất lượng sống thì trước tiên chúng ta cần chú ý xây dựng thương hiệu nghề nghiệp tốt để được nhiều người tin dùng các sản phẩm, dịch vụ từ công việc nghề nghiệp của mình làm ra. Từ đó, chúng ta sẽ nhận được nhiều thu nhập xứng đáng để nâng cao chất lượng sống theo các tiêu chuẩn sống an toàn, giàu đẹp như mong muốn.
Nâng cao chất lượng sống bằng thương hiệu nghề nghiệp là niềm tin thân thiện với mỗi con người chúng ta!

Nâng cao chất lượng sống bằng thương hiệu nghề nghiệp


Nâng cao chất lượng sống bằng thương hiệu nghề nghiệp - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1801

Mã số :103

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--