Kỹ năng sống thời công nghệ (2)...>>

Kỹ năng sống thời công nghệ giúp chúng ta sử dụng các giá trị tiện ích của công nghệ theo cách cân đối khôn ngoan hơn .
Sự cân đối khôn ngoan là biết khi nào nên dùng công nghệ ? khi nào nên dùng sự phán đoán của lý trí ? và khi nào nên dùng sự giao tiếp thân thiện với cảm xúc ?
Sự cân đối khôn ngoan hơn giúp chúng ta làm mọi việc với tâm thế an lành vững chãi hơn nên kết quả đạt được cũng an vui hơn.
Kỹ năng sống thời công nghệ giúp chúng ta kết nối sự phát triển của bản thân với các nguồn lực hỗ trợ khác 1 cách hiệu quả hơn.
Sự kết nối hiệu quả này sẽ dung hòa được lợi ích giữa các bên gắn kết với sự phát triển bền vững hơn.
Kỹ năng sống thời công nghệ giúp chúng ta có sự đánh giá và chọn lọc thông tin công nghệ 1 cách tinh tường hợp lý hơn.
Kỹ năng sống thời công nghệ giúp chúng ta làm chủ sự chi phối của công nghệ 1 cách an toàn hơn.
Kỹ năng sống thời công nghệ giúp chúng ta dễ dàng có sự chuyển đổi các vấn đề phát sinh theo hướng tích cực hoàn hảo hơn.

Kỹ năng sống thời công nghệ

Kỹ năng sống thời công nghệ - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 888

Mã số :102

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--